Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine.

Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Adresse: C.J. Hansens vei 13 2007 KJELLER
Organisasjonsnummer: 917 973 407
Telefonnummer: 63 81 99 37
Epost: post@dineokonomer.no
Nettside: dineokonomer.no

Som en del av ECIT Group benytter vi i felleskap avtaler og retningslinjer utarbeidet av ECIT Group for alle datterselskaper.

Du kan lese vår personvernerklæring på ecit.no

Privacy Policy in English