Enkel, kostnadseffektiv og fremtidsrettet lønnstjeneste

Å gjøre feil med lønn kan medføre store kostnader for bedriften og påvirke de ansatte negativt. Vi bistår med lønnsproduksjon slik at din bedrift alltid utbetaler rett lønn, til rett tid og rett ansatt. Vi behandler personalopplysninger konfidensielt, etter GDPR og bedriftens retningslinjer. Våre konsulenter er alltid oppdatert på lover, regler og frister. Vi vet at kvalitet, service og kostnad er viktige faktorer når våre kunder velger lønnsleverandør.

Våre lønnskonsulenter kombinerer fagkompetanse og erfaring innen bedriftsledelse, administrasjon, regnskap og lønn med kostnadseffektive og teknologiske løsninger. Vi vurderer og utvikler kontinuerlig vår interne kompetanse og følger med i lovendringer og systemendringer slik at vi alltid benytter oss optimalt av system og prosesser innenfor fagområdet.

Det er viktig for oss å være en trygg og lønnsom samarbeidspartner for deg!

Skreddersydde løsninger

Lønn er et kritisk område for mange bedrifter, det er ofte en av de største kostnadene i regnskapet, det behandles sensitiv og fortrolig informasjon og det er en utfordring å holde seg oppdatert på lover, regler og frister som til stadighet er i endring.

De ansatte krever at lønnen kommer til rett tid, med rett beløp og til riktig konto. Ledere forventer at lønnsansvarlig er en samarbeidspartner som til enhver tid er oppdatert på kompetanse tilhørende fagområdet.

Vi kan ta ansvar for hele lønnskjøringen, bistå i spesielt krevende oppgaver eller stå som back-up-tjeneste ved ferie og sykdom - det er helt opp til deg!

Våre konsulenter har spesialkompetanse og lang erfaring med typiske personaladministrative oppgaver rundt ansettelse, arbeidsavtaler, oppsigelser, nedbemanninger og andre personalutfordringer.

Fastpris

Lønnstjenestene våre er stort sett basert på fastpris. Dette skaper forutsigbarhet for deg som kunde. Inkludert i våre fastpriser er webbaserte løsninger for reiser, utlegg og lønnsslipp.

Nettbaserte tjenester

Vi benytter Visma sine nettbaserte tjenester ut mot våre kunder. Nettbaserte løsninger gjør den daglige driften enklere. Løsningen er alltid tilgjengelig og enkel å bruke, både for ledere og ansatte.

Visma.net er et nettbasert system tilknyttet mange forskjellige tjenester innenfor lønn og regnskap. Under har vi linket til Visma sine sider, slik at du kan bli bedre kjent med våre nettbaserte tjenester på lønnsområdet.

 Visma.net er lett å lære, det er lett å jobbe i, det er moderne, det er innovativt og det prater dagens språk, rett og slett!

Visma.net Expense – Reiseregninger og utlegg

Visma.net Absence – Fravær og feriehåndtering

Visma.net Payslip/Visma Employee – Lønnsslipp

Visma.net Time – Enkel timehåndtering (ved utbredt bruk av avdeling/prosjekt anbefales annet timeregistreringssystem) 

Hvorfor velge oss som leverandør av lønnstjenester?

Det er ingen tvil om at lønn er et område som krever spesialisering. Våre ansatte i lønnsteamet jobber kun med personaladministrasjon og lønnsproduksjon, og har dette som sin kjernevirksomhet.

Dersom du outsourcer lønnstjenesten din til oss gir vi deg

 • Tilgang til meget god kompetanse og lang erfaring innenfor fagområdet
 • Lønnskonsulenter som er svært fleksible og lett tilgjengelig
 • Fremtidsrettet, oppdaterte, interesserte og dedikerte lønnskonsulenter
 • En effektiv lønnstjeneste
 • Full konfidensialitet

Med lønn hos oss kan du være trygg på at dedikasjonen til tjenesten vil utføres av konsulenter som har kjerneverdiene kvalitet, pålitelighet og entreprenørskap!

Ta kontakt med oss i dag for å se hva vi kan gjøre for deg!

Våre konsulenter er spesialister!

Vi har en egen faggruppe for lønn og HR bestående av dedikerte fagpersoner med bred kompetanse og lang erfaring. Våre ansatte i lønnsteamet jobber kun med personaladministrasjon og lønnsproduksjon, og har dette som sin kjernevirksomhet. Vi vurderer og utvikler kontinuerlig vår interne kompetanse og følger med i lovendringer og systemendringer slik at vi alltid benytter oss optimalt av system og prosesser innenfor fagområdet.

Jeg vil vite mer om lønnskjøring for min bedrift!

Lønn og HR er et stort kompetanseområde, la oss ta oss av fordypningene for deg!

Lønnstjenester

 • Ordinære lønnstjenester
 • Nettbaserte system
 • Lønnsteam
 • Egen lønnskonsulent
 • Administrering forsikringer
 • Administrering pensjonsavtaler
 • Ferieloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Folketrygdeloven
 • Personvern
 • GDPR
 • Personaladministrasjon
 • Reiseregning- og utleggssystem
 • Timeregistreringssystem
 • Fraværsregistreringssystem
 • Intern rapportering
 • Offentlig rapportering
 • Kontakt med NAV
 • Refusjoner NAV
 • Tiltak NAV
 • Sykefraværsoppfølging
 • Arbeidsavtaler
 • Tariffavtaler
 • Overenskomster
 • Lokale avtaler
 • Opplæring
 • Seminarer
 • Fagdager
 • Nedbemanninger
 • Permitteringer
 • Oppsigelser
 • Visma lønn
 • Visma.net Exepense
 • Visma.net Approval
 • Visma.net Time
 • Visma.net Absence
 • Visma.net Payslip
 • Visma.net Employee
 • Huldt & Lillevik lønn